Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs

Dobeles Tirgus laukums veidojās vienlaikus ar baznīcas celtniecību 1495.gadā, piešķirot baznīcai draudzes un tirgus tiesības. Reizē ar Tirgus laukumu izveidojās arī no tā izejošās ielas.

19.gs. beigās Tirgus laukumā turīgākie namsaimnieki savu veco koka namiņu vietā sāka celt ķieģeļu divstāvu ēkas ar slēgtiem pagalmiem. Galvenokārt šajos namos ierīkoja tirgotavas, viesnīcas, restorānus.

20.gs 60.gados, padomju laikā, laukumā notika pārbūves darbi: izveidoja asfaltētu ielu un skvēru. Tika nomainīts arī laukuma nosaukums, nodēvējot šo vietu par Padomju laukumu. Te notika padomju varas organizētās demonstrācijas, mītiņi un karaspēka parādes. Atkārtoti laukumu pārbūvēja 1987.gadā, kad šeit izveidoja piemiņas ansambli sešiem novadniekiem, 1905. gada revolūcijas dalībniekiem. Vienlaikus laukumā tika likvidēta iela un no jauna izbūvēti gājēju celiņi. Pārbūves projekta autori bija Jānis Dripe, Arno Heinrihsons un tēlnieks Oļegs Skarainis. Tikai pēc piemiņas ansambļa atklāšanas presē parādijās diskusijas par šādas Padomju laukuma rekonstrukcijas nepieciešamību un piemiņas ansambļa atbilstību vēsturiskajam Tirgus laukumam.

1991.gadā laukums atguva savu vēsturisko nosaukumu - Tirgus laukums. Iepriekš pieņemtais lēmums "Par Dobeles novada revolucionārās kustības un ievērojamu partijas un padomju darbinieku piemiņas saglabāšanu" tika atzīts par spēkā neesošu un revolucionāru bareljefi tika noņemti.

Pēc rekonstrukcijas 2011.gadā, laukums ieguvis bruģi un strūklaku milzu akas veidā, kas ir lielākā aka Latvijā.

Tirgus laukums ir mūsdienu pilsētas centrs, kur tiek rīkoti sabiedriski pasākumi - pilsētas svētki, koncerti, tirdziņi, sporta aktivitātes.

Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.

Notikušie pasākumi

Karte