Augstkalnes centrā, Svētes dzirnavezera krastā atrodami ievērojami valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi, kas veido vienotu ansambli. Mežmuižas pils celta neogotikas stilā, pilnībā pabeigta tikai 1912. gadā. Pils, atrazdamās ezera lēzenajā krastā, no vienas puses iežogota ar veco parku, no otras ar Ketlera laikā celto baznīcu un vecās kapsētas lielajiem kokiem. Rakstnieks Roberts Sēlis celtni raksturojis kā “vienkāršā vācu renesanses stilā” celtu ēku, piebilstot, ka tā “izstaro savādu, romantiska noguruma nokrāsu”. Mežmuižā vasaras pavadījis rakstnieks Rainis, ciemojoties pie fotogrāfa Viļa Rīdzenieka, parkā uzstādīts piemiņas akmens Rainim. No 1954. gada pilī atrodas Augstkalnes vidusskola. Muižas parks ar 46 koku sugām, kura platība ir 12 ha, ir neatņemama pils sastāvdaļa. Skaistajā dzirnavu ezerā ik gadus ligzdo gulbji.

Mežmuižas pils ir pieejama apskatei no ārpuses. Pie pils ir izvietots informatīvs stends par tuvākās apkārtnes apskates objektiem un ēkas vēsturi.

Notikušie pasākumi

Pievienotie faili

  • Mežmuižas pils komplekss

Karte

Galerija