Pie Lielauces baznīcas uzstādīts informatīvais stends

17.11.2023

lielauces-baznicas-informativais-stends.jpg16.novembrī pie Lielauces baznīcas tika uzstādīts  trīspusējais stends ar vērtīgu un izsmeļošu informāciju par Lielauces baznīcu.
Informācija stendam ir iegūta Valsts Kultūrkapitāla fonda programmas “Latviešu vēsturiskās zemes” projekta “Lielauces baznīcas kultūrvēsturiskā nozīme” ietvaros. Projektu ar  Zemgales Plānošanas reģiona atbalstu  īstenoja biedrība “Lielauces attīstībai”.
Izsmeļošāka informācija pieejama https://lielauce.lv/informacij...

Galerija